Συγκαλείται σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβοόυλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 10/3/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Ειδική έγκριση επέμβασης σε κοινόχρηστους χώρους για το έργο “Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3”.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)
 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της φαρμακοβιομηχανίας με την επωνυμία «ΕΡΦΑΡ Α.Β.Ε.Φ» που είναι εγκατεστημένη στη θέση Παπαχωράφι στην οδό Μικράς Ασίας 2 στο 15ο χλμ της Λ. Μαραθώνος στο Δήμο Παλλήνης Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου: «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδραυλικών Έργων Διευθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης (Κτηματογραφική αποτύπωση – Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας – Υδραυλική μελέτη ρεμάτων για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ Δήμου Κερατέας)».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 4. Επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4257/2014 και ισχύει. Επαναληπτική ψηφοφορία.
  (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σχινάς)
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση Π.Ο., κατόπιν αλλαγής επωνυμίας και κατηγορίας, του υφιστάμενου χυτηρίου ορειχάλκου της εταιρείας «Γαλιατσάτου Ευαγγελία & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Πολυδεύκους 52, στον Πειραιά.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στην επέκταση & λειτουργία Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα Αττικής ιδιοκτησίας “ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε.”.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)