Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων, την 10/3/2015, ώρα 09:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014
  2. Διάθεση πίστωσης για την Οριστικοποίηση Παραστατικών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (διάφορα έξοδα)
  3. Διάθεση πίστωσης για την Οριστικοποίηση Παραστατικών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Υπερωρίες προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2014)
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για την Αξία Νερού για Πότισμα Κήπων και Δενδροστοιχιών και Δημοτικών Καταστημάτων
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις Εγγυήσεις Ληξιπρόθεσμων Δανείων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της δαπάνης για τις Διάφορες Επιστροφές Εσόδων
  7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ. 49/2015 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά τις κ.κ.Καλλιόπη Παπαδοπούλου και Σταματίνα Σαρδελλά