Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων τη Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019 ώρα 21:00
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπου θέμα της εισήγησης είναι η δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.
Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν είχε ιδρυθεί ανάλογο συμβούλιο αλλά υπήρξε θνησιγενές.

Κατά τα λοιπά η θεσμική αρμοδιότητα του ΣΔΚΜ εξαντλείται στην έκδοση ή ανανέωση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί προτάσεως δημιουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής “Νεολαία 2017 – 2027”.
  2. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων στον κ. Ιωάννη Νικολάου του Ελευθερίου  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεως του στις 05/08/2019, στην Πλατεία Σωτήρος στα Μέγαρα.
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Βασίλειο Κατσάμπα του Κων/νου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)   ιδιοκτησίας  του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Απολλωνίας 1 στην παραλία Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.