Στο τελευταίο στάδιο έχει φθάσει η μεταβατική περίοδος χάριτος (και ανοχής) κατά την οποία κοπριά των KOPRIA_2_180πτηνοτροφείων – μη επεξεργασμένη –πετιέται ανεξέλεγκτα στην πεδιάδα και στις καλλιέργειες λαχανικών. Στο εξής όλοι οι πτηνοτρόφοι της περιοχής των Μεγάρων έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και να την μεταφέρουν στο δημοτικό εργοστάσιο επεξεργασίας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων, «είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ των Πτηνοτρόφων της περιοχής να συμμορφωθούν προς τις κείμενες διατάξεις για τους λόγους που προαναφέρονται και που κυρίως ευνοούν τους ίδιους» KOPRIA_1_180Ήδη ο Δήμος έχει αποστείλει επιστολές σε όλους εκείνους οι οποίοι φαίνεται ότι αγνοούν την λειτουργία της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία είναι πολύ αυστηρή και οι παραβάτες  θα υφίστανται κυρώσεις όπως χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση αδείας λειτουργίας επιχείρησης κλπ. Η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων υπενθυμίζει σε όλους τους πτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα νόμιμα, ότι υποχρεούνται αμέσως να συμμορφωθούν και να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΜ Α.Ε.  προκειμένου να υπογράψουν σχετική σύμβαση συνεργασίας και να παραδίδουν εκεί  εφεξής τις κοπριές,  με την απλή διαδικασία, που ήδη τηρείται. Οι περισσότεροι των πτηνοτρόφων τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες και  συμβάλλουν έτσι στην προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, δυστυχώς όμως  κάποιοι (λίγοι ευτυχώς) δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης για το ζήτημα αυτό δήλωσε: «Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μεγάλο. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα προβούν άμεσα σε ελέγχους και οι παραβάτες θα υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος».

Το εργοστάσιο επεξεργασίας πτηνοτροφικών αποβλήτων της δημοτικής εταιρείας ΔΕΜ ΑΕ
Το εργοστάσιο επεξεργασίας πτηνοτροφικών αποβλήτων της δημοτικής εταιρείας ΔΕΜ ΑΕ