Βαριά φαίνεται να έχει πάρει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Μιχάλαρος τις καταγγελίες εις βάρος του εκ Γιώργος Μιχάλαροςμέρους του τέως Δημάρχου Γιάννη Μαρινάκη για λογοκρισία και καταστρατήγηση της έννοιας της δημοκρατίας και της ελευθερίας του λόγου και των ιδεών.
Πρόκειται για το περιστατικό το οποίο συνέβη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Αυγούστου όπου συζητείτο για δεύτερη φορά η σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Διοίκησης η λήψη του δανείου αποτελούσε ζήτημα εισόδου του Δήμου ή μη σε επιτήρηση με τραγικά επακόλουθα για την περαιτέρω λειτουργία του Δήμου.
Η θετική ψήφος του Κλεάνθη Βαρελά προκάλεσε την διαγραφή του από τον συνδυασμό του Γιάννη Μαρινάκη.

Γιάννης ΜαρινάκηςΚατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και μετά την συζήτηση για το θέμα του δανείου, απόντος του Κλεάνθη Βαρελά, το προεδρείο έλαβε επιστολή του συνδυασμού Μαρινάκη στην οποία ανακοινώνονταν ότι είχε διαγραφεί ο εν λόγω σύμβουλος από τον συνδυασμό του κ. Μαρινάκη.
Ο κ. Μιχάλαρος, δοθέντος ότι αφενός απουσίαζαν ο κ. Βαρελάς ο οποίος είχε αποχωρήσει από την συνεδρίαση αλλά και ο κ. Μαρινάκης ο οποίος δεν είχε προσέλθει στη συζήτηση, αποφάσισε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο να μην διαβάσει την επιστολή.
Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Μαρινάκη ο οποίος έστειλε στον τοπικό τύπου επιστολή – καταγγελία εναντίον του Προέδρου, στην οποία τον κατηγορούσε για λογοκρισία.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την επιστολή του Γιώργου Μιχάλαρου