Το νέο website του Δήμου Μεγαρέων, megara.gr, παρουσιάστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 29ης Φεβρουαρίου 2016.
Την παρουσίαση έκανε ο κ. Ανδρέας Βόρδος, προγραμματιστής με μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή ιστοτόπων.
Στον κ. Βόρδο ανατέθηκε από τον Δήμαρχο να εκπονήσει την μελέτη, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, και να παράξει ένα προϊόν το οποίο να είναι ενημερωτικό, διαδραστικό και μοντέρνο.

Περιληπτικά ο κ. Ανδρέας Βόρδος περιέγραψε τις προσφερόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες οι οποίες, όπως είπε, είναι χρηστικές βοηθούν τον επισκέπτη, είτε αυτός είναι δημότης είτε όχι, να βρει διοικητικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές πληροφορίες.
Το γεγονός το οποίο επεσήμανε ήταν ότι το εγχείρημα το οποίο ανέλαβε, θα πρέπει στο μέλλον να στηριχθεί και από τις επερχόμενες διοικήσεις του δήμου ώστε να αποτελέσει ένα διαχρονικό και πάντα σύγχρονο εργαλείο για όλους τους χρήστες του διαδικτύου.ANDREAS_BORDOS_550

Ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην δαπάνη, €7.000 την οποία εκταμίευσε ο Δήμος από δικούς του πόρους, σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο website το οποίο είχε κοστίσει περίπου €180.000, πληρωμένο από πρόγραμμα της ΕΕ, το οποίο λόγω υψηλού κόστους συντήρησης και αναβαθμίσεων είχε καταστεί παλιό και δύσχρηστο (obsolete).

Από την ίδια συνεδρίαση ξεκίνησαν οι νέες ζωντανές αναμεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου