Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 28/5/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση προγράμματος αντιμετώπισης του προβλήματος της ενδόσηψης των σύκων στην περιοχή του Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
 2. Τροποποίηση της με αριθ. 4/2015 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί σύστασης Επιτροπής Λαϊκών Αγορών.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κοροβέσης)
 3. Έγκριση απόδοσης εισπραττόμενου ποσού στις Ομοσπονδίες Παραγωγών Πωλητών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.) και Επαγγελματιών Πωλητών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) για τις χρονικές περιόδους από 1-5-2012 έως 31-12-2012 και από 1-1-2013 έως 31-12-2013 (άρθρ. 7 Ν. 4264/2014 – ΦΕΚ 118/τ. Α’/15.05.2014)
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Κοροβέσης)
 4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο με τίτλο «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 188.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
 5. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης ύψους 2.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για: 1) την υλοποίηση της εκδήλωσης Κοινωνικής Πολιτικής:  Βία της εξάρτησης και εθισμός στην Βία και 2) την στήριξη της συναυλίας του 18 ΑΝΩ  για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Α. Θανοπούλου)
 6. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας αποθήκευσης προϊόντων συσσωρευτών και δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου και προσωρινής αποθήκευσης μη επικινδύνων στερεών μεταλλικών αποβλήτων της εταιρείας RECYCLO I.K.E. στη θέση “Λάκκο Κάτσαρη” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Ανανγωστόπουλος)
 8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 5.000,00 ευρώ για τη συμμετοχή έξι υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών στο 6ο Διεθνές Συνέδριο ασφαλτικών μειγμάτων και οδοστρωμάτων που θα διεξαχθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)
 9. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 4.500,00 ευρώ (προ Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των εξόδων διαμονής τριάντα συνέδρων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση για το Δικαίωμα στην Κατοικία.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)