Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος την 29/10/2015, ώρα 11:00ΚΕΔΕ

Ενδεικτική ημερήσια διάταξη

 1. Συζήτηση επί των παρατηρήσεων του Γ΄ Μνημονίου που αφορούν τους ΟΤΑ
  Εισηγητές: Γ. Πατούλης, Π. Μαΐστρος, Ρ. Γκέκας, Α. Λαγουδάκη, Δ. Μπαϊρακτάρης
 2. Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία των χρηματοδοτήσεων των δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2015
  Εισηγητές: Γ. Πατούλης,  Α. Καστρινός
 3. Εξαίρεση δημοτικών επενδύσεων από τον υπολογισμό ελλείμματος και χρέους
  Εισηγητής: Γ. Καστρινός
 4. Θέματα Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος
  • α) Ενημέρωση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
  • β) Ενημέρωση για το θεματικό συνέδριο: «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση χωρικών, πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων»
  • γ) Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στ 25ο Συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, με θέμα: «Οικονομική  Κρίση και Περιβάλλον», Βόλος 7-8 Νοεμβρίου 2015
   Εισηγητής: Σ. Χιονίδης
 5. Θέματα προς επίλυση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου
  Εισηγητής: Γ. Δαμουλάκης