Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 11/8/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Περί απονομής τιμητικής πλακέτας και περγαμηνής στον Γεώργιο Καν. Παπαγιάννη για την συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος Εφήβων Μπάσκετ, Πρωταθλήτρια Ευρώπης έτους 2015.
 2. Περί σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του πρ/σμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015.
 3. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο έργο LERI με συντονιστή για την Ελλάδα την εταιρεία BOLT International Consulting.
 4. Ορισμός Γραμματέα στην Επιτροπή επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2015.
 5. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Δημ. Παππά.
 6. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αναστ. Δήμα.
 7. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ιωάν. Κουβέλη.
 8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80).
 9. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί κοπής ενός ευκαλύπτου  επί της οδού Κρήτης αρ. 1 στην Ν. Πέραμο».
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 20/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί μετατόπισης των δύο κλειστών περιπτέρων που βρίσκονται στην Κεντρική Πλατεία της πόλης των Μεγάρων».
 11. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Ν. Περάμου».