Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 8/6/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015″.