Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/6/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων.
 2. Έγκριση απασχόλησης μαθητών του ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Δήμο Μεγαρέων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.
 3. Περί μίσθωσης ακινήτου για πολιτιστικές εκδηλώσεις-δραστηριότητες του Δήμου.
 4. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών του Δήμου.
 5. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Αν. Τσίγκρη.
 6. Περί διαγραφής εισφοράς σε χρήμα Ελένης Σπ. Σάλτα λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 7. Ανάκληση της υπ΄ αρίθμ. 72/2010 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου ως προς την πληρωμή αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων στον Παν. Πάνο.
 8. Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και άδειας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων εντός κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV-Επιχείρηση αναψυχής ‘’Καφετέρια’’ ιδιοκτησίας κ. LLABUTI ORJETA του FOTO που θα λειτουργήσει επί της πλατείας Βασ. Κων/νου αριθ. 2 του Δήμου Μεγαρέων.
 9. Περί έγκρισης κατάληψης-χρήσης κοινοχρήστου χώρου υπό της Ο.Ε. ‘’Χριστοδούλου Σταύρος και Σια’’ στο 55ο  χλμ  Κινέττας για το έτος 2015.
 10. Διάλυση σύμβασης του έργου: ‘’Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαρά Νο 1 στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Περάμου¨.
 11. Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου: ‘’Αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων’’.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Ανακατασκευή οδού Βαγιανού’’.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Καθαίρεση άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος στις οδούς Πανταζοπούλου και Ομήρου’’.
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘’Συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης σωλήνων υδροσυλλογής στην οδό Ομήρου και λοιπές εργασίες’’.
 15. Αποξήλωση περίφραξης σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. Γ.245 στο Νεράκι Νέας Περάμου.
 16. Περί αλλαγής της υφιστάμενης κυκλοφοριακής σήμανσης στην περιοχή Λουτρόπυργο Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων.