Συνέδριο με θέμα «Προοπτικές Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαρέων» αποφάσισε να διοργανώσει μέσα στο AGROTES_5502016 ο Δήμος.
Αυτή την απόφαση έλαβε το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 22/3/2016.
Πρόκειται για πρόταση η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή Οραματικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού τα μέλη της οποίας εργάζονται έχοντας ως σκοπούς τα:

  • Διερεύνηση, επεξεργασία και αξιολόγηση συγκεκριμένων καινοτόμων και αναγκαίων αναπτυξιακών στοχεύσεων προς το αύριο,
  • Ποιοτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και
  • Συνδρομή πανεπιστημιακών-ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Η ως τώρα έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στην πρόταση για διενέργεια, ως πρώτη προσπάθεια, του εν λόγω συνεδρίου ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος της περιοχής – αγρότες, καλλιεργητές, άνεργοι νέοι, νέους, νέοι επιστήμονες κλπ –  από επιστημονικούς φορείς αλλά και εμπειροτέχνες.

Το συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους σε τρείς ή τέσσερις Κυριακές με 3ωρης διάρκειας θεματικές ενότητες από τις 10.30 έως 13.30.
Η χρονική αυτή επέκταση του συνεδρίου προκρίθηκε ως αναγκαία ώστε να υπάρξει ικανός χρόνος για μεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, ενημέρωση-κινητοποίηση των πολιτών και την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος.