Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγερέων την 1/7/2015, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη
     

  1. Γνωμοδότηση επί του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων.
  2. Χορήγηση ή μη ΝΕΑΣ απόφασης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  κατηγορίας IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ   «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  ιδιοκτησίας  Κωνσταντίνου ΤΣΟΥΛΟΥ του Σωτηρίου που  θα λειτουργήσει  στην περιοχή ΛΑΚΚΑ – ΚΙΝΕΤΤΑΣ , επί της οδού Παρνασσού,  του Δήμου Μεγαρέων.
  3. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας Μαρίας Σαμούρη του Βασιλείουπου λειτουργεί στην Πάχη του Δήμου Μεγαρέων.