Συνεδριάζει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 6/4/2015, ώρα 21:00

Ημερήσια διάταξη

  1. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, που λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 223, του Δήμου Μεγαρέων
  2. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Κυλικείου σε Α’ όροφο καταστήματος με αίθουσα ψυχαγωγίας με μπιλιάρδα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές», ιδιοκτησίας Μωραϊτου Ευαγγελίας του Κων/νου, που λειτουργεί στην οδό Συλλημβρίας 3Α,  του Δήμου Μεγαρέων
  3. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «Κυλικείο εντός αίθουσας Υπηρεσιών Διαδικτύου και Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων», ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Ιωάννη, που λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 157, του Δήμου Μεγαρέων
  4. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το έτος 2015, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας IV- «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΒΑ», ιδιοκτησίας «Ι. Μακρυγιάννης & Σία Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον Ιωάννη Μακρυγιάννη του Κων/νου, που λειτουργεί στην οδό Σαρανταπόρου αρ. 3, του Δήμου Μεγαρέων.