Πρόγραμμα άσκησης στον εργασιακό χώρο προσφέρει ο Δήμος Μεγαρέων με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Ευ Κίνησις» σε συνεργασία με WORK_EXERCISE2την Περιφέρεια Αττικής.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επίδειξης του πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να πραγματοποιούν ένα κινητικό διάλειμμα διάρκειας 5-10 λεπτών κατά την ώρα της εργασίας τους.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα παρεμβατικό πρόγραμμα επίδειξης στους εργασιακούς το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές χαλάρωσης και διαχείρισης του στρες μέσα από εργονομικές κινήσεις και σωστή στάση του σώματος.

WORK_EXERCISE2Το πρόγραμμα και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν, θα αφορούν πιλοτικά τους εργαζόμενους με «καθιστικό» επάγγελμα λόγω της «υποκινητικότητας» που  παρουσιάζει η εργασία σε αυτά καθώς και του μεγάλου πληθυσμού αυτών στην  περιφέρεια Αττικής.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι η πρόεδρος του Ηροδώρου Γιάννα Ρήγα και ο Ιερόθεος Κυριακίδης,  υπάλληλος του ιδίου Νομικού Προσώποπυ με την ιδιότητά τους ως καθηγητές φυσικής αγωγής.