Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τον ρόλο των εντεταλμένων συμβούλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, KOYNTEMANHS_SPYROSο Σπύρος Κουντεμάνης, μέλος του δημοτικού συνδυασμού «Τώρα», επιχειρεί μια δική του προσέγγιση προκειμένου να ερμηνεύσει την πρακτική ορισμού εντεταλμένων συμβούλων από την παρούσα Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων.

Ο γράφων επιχειρεί να παρουσιάσει την πραγματική κατάσταση, η οποία σύμφωνα με την άποψή του, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Μεγαρέων αναλαμβάνουν καθήκοντα τα οποία προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» να τα εκτελούν οι Αντιδήμαρχοι.

«Συνεπώς η προσπάθεια της διοίκησης να αποδώσει στους συγκεκριμένους εντεταλμένους συμβούλους ρόλους και αρμοδιότητες που εκ του νομού έχουν οι Αντιδήμαρχοι» ισχυρίζεται ο Σ.Κ., έχει δύο ερμηνείες:

  1. Είτε οι Αντιδήμαρχοι που έχουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια αδυνατούν να ανταποκριθούν στο έργο τους, άρα η επιλογή τους δεν έγινε με βάση τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους.
  2. Είτε οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν κάποιες «αρμοδιότητες» προκειμένου να «αποκατασταθούν» πολιτικά, αφού οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι κατειλημμένες.

«Η τοποθέτηση στις θέσεις ευθύνης από την διοίκηση του Δήμου», συνεχίζει ο γράφων, «δεν γίνεται με βάση τις ικανότητες και την δυνατότητα προσφοράς έργου προς το Δήμο και τους πολίτες, αλλά είναι καταφανέστατα προϊόν εκπλήρωσης προεκλογικών δεσμεύσεων από την πλευρά του Δημάρχου.
Δηλαδή και για να γίνει πιο κατανοητό, πιστεύω πως το «μοίρασμα» των θέσεων γίνεται με γνώμονα  την  προσπάθεια της διοίκησης να κρατηθούν ισορροπίες στο εσωτερικό του συνδυασμού της».

Καταλήγοντας ο κ. Κουντεμάνης επισημαίνει προς τον επιστολογράφο του σχετικού δημοσιεύματος Γιάννη Δρίτσα ότι ούτε ο θεσμός ούτε η ποιότητα των ανθρώπων δεν οδηγούν στην υποτίμηση των εντεταλμένων συμβούλων αλλά το σκεπτικό της διοίκησης με το οποίο τους επιλέγει.