Σε περίπου 3 μήνες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή Εργοστάσιο επεξεργασίας κοπριάςτης εταιρείας KAFSIS εναντίον του Υπουργού Περιβάλλοντος και της ΔΕΜ ΑΕ (εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας κοπριάς στον Δήμο Μεγαρέων).
Η εν λόγω εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της συνεργασίας της ΔΕΜ ΑΕ με την εταιρεία ΜεγαECO A.E.

Kατά τη διάρκεια της εκδίκασης ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Μεγάρων Γρηγόρης Σταμούλης ως εκπρόσωπος του Δήμου και ως Πρόεδρος της ΔΕΜ Α.Ε., καθώς και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου και Γραμματέας της ΔΕΜ Α.Ε., κ. Άγγελος Μαραζιώτης.

Κατά τη διαδικασία τονίσθηκε ο ρόλος και η σημασία της ΔΕΜ Α.Ε. τόσο για τον Δήμο και τους Δημότες, όσο για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής πτηνοτροφικής και αγροτικής παραγωγής.
Πηγή: Δήμος Μεγαρέων