Με κλήρωση θα συγκροτηθούν τα εκλογικά συνεργεία από υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου. Θα απασχοληθούν δε το 20% όσων απασχολούνταν ως τώρα στις εκλογές.
Η κ. Δούρου κάνει λόγο για νέο μοντέλο διοίκησης μακριά από πρακτικές αδιαφάνειας, ευνοιοκρατίας και καλλιέργειας πελατειακών σχέσεων όπως στο παρελθόν.
Η Περιφερειάρχης τονίζει ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο επιλογής καθιερώνεται για πρώτη φορά μια αδιάβλητη, ισότιμη και διαφανής διαδικασία συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων η οποία αποκλείει τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και τη συμμετοχή «ημετέρων» ευνοημένων.