Η Δημοτική Επιχείρηση επεξεργασίας πτηνοτροφικών αποβλήτων προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά, για δύο χρόνια,  κοπριάς από τον χώρο των πτηνοτροφείων στο εργοστάσιο, θέση Πυργάρι. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στη γραμματεία της ΔΕΜ ΑΕ (Γραφείο Δημάρχου Μεγαρέων) την 11/3/2015 μεταξύ των ωρών 11:00 και 12:00.

Κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη