Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης προς τα μέλη του απευθύνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θέογνις, την Κυριακή UEOGNIS_15015/11/2015, ώρα 12:00.
Θέματα:
Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου αν δεν υπάρξει απαρτία.