Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 19/2/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015. (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Καραμάνος)
  2. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για το έργο: «Bελτίωση Υποδομών στο Κλειστό  Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης της  Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης», συνολικού προϋπολογισμού 335.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Καραμέρος)
  3. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Αθηναΐς (Εισηγήτρια  η Αντιπεριφερειάρχης Α. Θανοπούλου)
  4. Έγκριση υποβολής πρότασης της Περιφέρειας Αττικής για την ένταξή της ως συμμετέχοντος φορέα στο Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2014 – 2020. Μέτρο: Έργα της Κοινωνίας των Πολιτών «Δίκτυο Εθελοντών Περιφέρειας Αττικής» (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Α. Θανοπούλου)
  5. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο (παροχή υπηρεσίας): «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο Δίκτυο Ύδρευσης Σατερλί – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 194.583,49€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης  Π. Χατζηπέρος)
  6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας  Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση  προγράμματος, με τίτλο  «Βιολογική και Χημική Αντιμετώπιση Αφλατοξινών σε κελυφωτά φιστίκια» προϋπολογισμού 12.000 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 23%) (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Σταυροπούλου)
  7. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση τοπικών οδών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη». (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος Κ. Σταυροπούλου)