Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) την 21/5/2015, ώρα 15:30

Ημερήσια διάταξη

 1. Επικύρωση πρακτικών 7ης, 8ης και 9ης Συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.117.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Τζόκας)
 3. Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Τζόκας)
 4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ύψους 308.942,03 ευρώ για την  προμήθεια υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων για τη στοιχειώδη συντήρηση του οδικού δικτύου της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με αυτεπιστασία.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Β. Λάσκαρη – Κρασοπούλου)
 5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο με τίτλο «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 188.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
 6. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια usb token ψηφιακής υπογραφής μέχρι του ποσού των 8.750 € (πλέον Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)
 7. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την διαμόρφωση και εκτύπωση έντυπου υλικού (τρίπτυχου φυλλαδίου) με αξιόπιστες πληροφορίες αυτοπροστασίας του κοινού σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής ποσού 25.000€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ι. Τσούπρα)
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση ρέματος Λουτρού της Π.Ε. 14 Δ.Ε Παλλήνης».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
 9. Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης γραφείων  Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικού Τομέα – Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 60.000 € συν ΦΠΑ.
  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ε. Τασούλη – Γεωργιάδου)