Στην Περιφέρεια Αττικής μπορεί να απευθυνθεί όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει νέα άδεια Επαγγελματικού FORTHGO_DX2Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου ή να μετατρέψει ήδη υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31/3/2015 2015 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση  WWW.patt.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αίτηση και τα δικαιολογητικά,

  • στην Περιφέρεια Αττικής (Email: gdme@patt.gov.gr) και
  • στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μεγαρέων (αρμόδιος κ. Ιωάννης Γκίνης τηλ. 22963 20106).