Ομόφωνα έκανε δεκτή το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την πρόταση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη να CHNAKHSπροσχορήσει ο Δήμος στην Αμφικτυονία Αρχαίων Δήμων, μια πρωτοβουλία του Δήμου Μαραθώνα και του Δημάρχου του Ηλία Ψηνάκη.
Με την προσχώρησή του ο Δήμος Μεγαρέων πρόκειται να μπει σε πλαίσιο κοινών δράσεων με τους συμμετέχοντες Δήμους.
Στους στόχους της Αμφικτυονίας περιλαμβάνεται η διεκδίκηση και επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα της Αθήνας και η ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονιμιάς