Ολοκληρώθηκε πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Μεγαρέων, από 3 έως τις 6 DHMOS_MEGAREWNΙουνίου 2015, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. και την εταιρία Δ.Α.Ε.Μ, με θέμα:
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υλοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, είχε συνολική διάρκεια 40 ωρών και το παρακολούθησαν  24 στελέχη του Δήμου, 2 αιρετά στελέχη της Δημοτικής Αρχής, καθώς και στελέχη από τον Δήμο Κορινθίας, τα οποία έλαβαν σχετική πιστοποίηση.

Η εκτέλεση του προγράμματος ήταν πλήρως επιχορηγούμενη.