Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις την 14/5/2015, ώρα 09:00DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη 1

  1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων

 

Ημερήσια διάταξη 2

  1. Σύνταξη όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αιγιαλού σε τρίτους μη δικαιούχους απ’ ευθείας παραχώρησης, στις Δημοτικές Κοινότητες Μεγάρων και Νέας Περάμου