Συνεδριάζει η Οικονομική Επτιροπή του Δήμου Μεγαρέων την 6/4/2015, ώρα 09:30

Ημερήσια διαταξη

  1. Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την DHMOS_MEGAREWNκίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έως  την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
  2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, σχετικά με το υπ’αριθ. ΚΛ ΙΑ 2012/16205 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρ.Αθηνών  κατά του τ. Δημάρχου κ.Μαρινάκη Ιωάννη
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση με κ.κ.Χρήστο και Γεώργιο Μαγγανά, κατά του Δήμου Μεγαρέων