Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων μετά την Γενική Συνέλευση και LEMMσχετικές αρχαιρεσίες.
Η νέα σύνθεση

Πρόεδρος: Γεώργιος  Προίσκος.
Αντιπρόεδρος: Παντελής  Σχινάς.
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης  Σταματάκης.
Β Γραμματέας: Αναστάσιος Δέδες.
Ταμίας: Παναγιώτης Δρένης.
Έφορος: Υλικού Αναστάσιος Δέδες.
Έφορος: Αγωνιστικού Δημήτριος Τουμπανιάρης.
Έφορος Εκδρομικού: Ιωάννης Δροσίου.
Μέλος: Ιερόθεος Κουντεμάνης.
Μέλος: Δημήτριος Καλλιούπης.

Ελεγκτική Επιτροπή
Αντώνιος Φασουλής
Νικόλαος Παπαπανούσης
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος.