Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταφέρονται οι Λαϊκές Αγορές των Μεγάρων απόlaikh_sq.jpg την επόμενη εβδομάδα.
Συγκεκριμένα η Λαϊκή της Τρίτης, η οποία λειτουργεί στην οδό  Ευπαλίνου, από την Τρίτη 5 Μαΐου μεταφέρεται Βορειότερα στο νέο Σχέδιο πόλεως.
Η Λαϊκή της Παρασκευής, η οποία λειτουργεί στην οδό Τεπελενίου, από την Παρασκευή  8 Μαΐου μεταφέρεται στην οδό Αργυροκάστρου.