Οι Σχολές Μανώλα, παράρτημα Μεγάρων ενημερώνουν:Σχολές Μανώλα Οι άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 έως 29 ετών,  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30-7-15. Εκτός του ΟΑΕΔ, στην πόλη των Μεγάρων λειτουργεί πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην διεύθυνση Π. Γεωργακή 45, τηλ. 22960 – 23456 (πάνω από το κτίριο του ΟΑΕΔ) το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλά τους αιτούντες. Στο συγκεκριμένο κέντρο οι άνεργοι μπορούν να υποβάλλουν  την αίτηση τους  και  αν θα κριθούν  δικαιούχοι, να  εκπαιδευτούν και εν συνεχεία να  εργαστούν στην  επιχείρηση που θα τους προταθεί. Οι δικαιούχοι του προγράμματος, ανεξάρτητα του γραφείου στο οποίο έχουν υποβάλλει την αίτηση τους, μπορούν να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα τους στο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό των Μεγάρων.