Υπό βροχή, με μειωμένο αριθμό τμημάτων και αντίστοιχα μικρό αριθμό κοινού έγινε η μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στα Μέγαρα.
Ελάχιστες και «ηρωικές» ήταν οι παρουσίες μαθητριών με τοπικές ενδυμασίες αφού η βροχή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των υλικών τα οποία συνθέτουν την χρυσοποίκιλτη στολή «κατηφένια».PARELASH_25MART_2015_1_550

 

PARELASH_25MART_2015_5_550

 

PARELASH_25MART_2015_2_550

 

PARELASH_25MART_2015_6_550

 

PARELASH_25MART_2015_7_550

 

PARELASH_25MART_2015_15_550

 

PARELASH_25MART_2015_3_550

 

PARELASH_25MART_2015_4_550

 

PARELASH_25MART_2015_8_550

 

PARELASH_25MART_2015_9_550

 

PARELASH_25MART_2015_10_550

 

PARELASH_25MART_2015_11_550

 

PARELASH_25MART_2015_12_550

 

PARELASH_25MART_2015_13_550

 

PARELASH_25MART_2015_14_550

 

PARELASH_25MART_2015_16_550

 

PARELASH_25MART_2015_17_550

 

 

PARELASH_25MART_2015_18_550

 

PARELASH_25MART_2015_19_550

 

PARELASH_25MART_2015_20_550

 

PARELASH_25MART_2015_21_550

 

 

PARELASH_25MART_2015_22_550

 

PARELASH_25MART_2015_23_550

 

PARELASH_25MART_2015_24_550

 

PARELASH_25MART_2015_25_550

 

PARELASH_25MART_2015_26_550

 

PARELASH_25MART_2015_27_550

 

PARELASH_25MART_2015_28_550

 

PARELASH_25MART_2015_29_550

 

PARELASH_25MART_2015_30_550

 

PARELASH_25MART_2015_31_550

 

PARELASH_25MART_2015_32_550

 

PARELASH_25MART_2015_33_550

 

PARELASH_25MART_2015_34_550

 

PARELASH_25MART_2015_35_550

 

PARELASH_25MART_2015_36_550