Κατά το διάστημα από 9 έως 14 Σεπτεμβρίου 2015, με μέριμνα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχουν dakos.jpgπρογραμματισθεί ψεκασμοί από το έδαφος για τον δάκο στην περιοχή των Μεγάρων.

Αναγκαία προληπτικά μέτρα:

  • Άτομα , που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν τα συνεργεία των ψεκασμών
  • Οι Μελισσοκόμοι,  να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία των μελισσοσμηνών,  που βρίσκονται κοντά σε ελαιώνες
  • Οι Κτηνοτρόφοι,  να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες
  • Οι βιοκαλλιεργητές,  να σημάνουν τα κτήματά τους, καθώς και να επικοινωνήσουν με την  Δνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τηλ.213.1600816)
  • Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα,  να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.