Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγάρων, KYNHGETIKOS_MEGARWN_728την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ώρα 10:00 στο γραφείο του σωματείου.

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.