Κυνηγετικός Σύλλογος ΜεγάρωνΤην τακτική γενική συνέλευσή τους πραγματοποίησαν τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγάρων την Κυριακή 21/6. Με μεγάλη προσέλευση μελών και παρουσία υπηρεσιακού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής έγινε απολογισμός πεπραγμένων της διοίκησης η οποία εκλέχτηκε το 2013 και είχε πρόεδρο τον Γεράσιμο Μιχαλάκη. Έγιναν επίσης οικονομικός απολογισμός και εκλογές για την ανάδειξη 6 μελών για το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία 2 ετών. Το έβδομο μέλος διορίζεται από την Περιφέρεια Αττικής. Τα μέλη επιβράβευσαν τον απερχόμενο πρόεδρο Γεράσιμο Μιχαλάκη επανεκλέγοντάς τον με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Ο απελθών πρόεδρος στη διετία της θητείας του ανέπτυξε περιβαλλοντικές δράσεις, επιμορφώσεις μελών, δράσεις πολιτικής προστασίας καθώς και εκπαιδεύσεις κυνηγών και κυνηγετικών σκύλων. Για το νέο Δ.Σ εκλέχτηκαν οι: Γεράσιμος Μιχαλάκης Βασίλης Μπάρδης Δημήτρης Δάλλας Ισίδωρος Καστάνης Σπύρος Παπαφράγκος Γιάννης Χαλόφτης Αναπληρωματικά μέλη: Παναγιώτης Γιώτας Χρήστος Στρατούρης Κωνσταντίνος Καστάνης

Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων
Στην γενική συνέλευση παρευρέθηκε εκπρόσωπος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας

Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων