Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία ιδρύει ο Δήμος Μεγαρέων. Αυτό

Κωνστ. Καράμπελας, Αντιδήμαρχος
Κωνστ. Καράμπελας, Αντιδήμαρχος

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του της 20ης Ιανουαρίου 2016.
Με την ίδια απόφαση το Κέντρο εντάσσεται στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Το ΚΠΥ, όπως περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος Κώστας Καράμπελας, στοχέυει στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συντονισμού για παρεμβάσεις σε θέματα προληπτικών εξετάσεων και γενικότερη ενημέρωση των δημοτών για τη δημόσια υγεία.

Το δίκτυο στο οποίο εντάσσεται πρόκειται να συντονίζει

  • Οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής της υγείας και
  • Ενημέρωση – προσανατολισμός των πολιτών σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας

Αν και το Κέντρο δεν αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά του Δήμου αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά αφενός στην θωράκιση της δημόσιας υγείας, αφετέρου στην εκπαίδευση του προσωπικού