Αντίλογο σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη του έργου συμπληρωματικού Γιάννης Μαρινάκηςδρόμου, της Αθηνών – Κορίνθου στον Λουτρόπυργο θέτει ο τέως Δήμαρχος Γιάννης Μαρινάκης.
Συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης επικρίνει τον κ. Σταμούλη για το γεγονός ότι αποδίδει την κινητικότητα σχετικά με το συγκεκριμένο έργο στο δικό του ενδιαφέρον και στις δικές του πιέσεις ενώ στην ουσία ο ρόλος του Δήμου είναι πολύ περιορισμένος.
Αιτιολογεί τον αντίλογο αναφέροντας

  • Το συγκεκριμένο έργο είναι έργο του Υπουργείου Μεταφορών
  • Ο ρόλος του Δήμου είναι καθαρά γνωμοδοτικός για την αναγκαστική απαλλοτρίωση
  • Ο Δήμος πέραν της ανάρτησης των σχεδίων της απαλλοτρίωσης δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή

Επί πλέον ο κ. Μαρινάκης κατηγορεί τον κ. Σταμούλη ότι δεν έχει όραμα, στόχους και πρόγραμμα και εμμένει να οικειοποιείται μελέτες και έργα της δικής του Δημαρχίας.

Ακολουθεί εδώ ολόκληρη η επιστολή του κ. Μαρινάκη