Ομόφωνη, κατ’ αρχήν, απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων για την συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους+ERASMUS_PLUS_250
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε είδους οργανισμό ο οποίος δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.
Εκτελείται σε συμπράξεις μεταξύ συλλογικών οργανώσεων οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις από διαφορετικές χώρες και το μέγιστο δέκα.

Το πρόγραμμα Εράσμους+ περιλαμβάνει θεματικούς τομείς όπως

  • Ανάπτυξη ψηφιακής εκπαίδευσης και χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
  • Την εκμάθηση γλωσσών
  • Την βελτίωση της ένταξης των Ρομά στην κοινωνία
  • Την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού