Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αττικής συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο για ΕΠΣΔΑτην Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00.
Τόπος: Το πνευματικό κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου

Ημερήσια διάταξη

  • Οικονομικός απολογισμός 2014
  • Διοικητικός Απολογισμός 2014
  • Εγγραφή – διαγραφή σωματείων

Έως την 29/5/2015 τα μέλη της Ένωσης  οφείλουν να έχουν στείλει πληρεξούσιο για τον τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, ταχυδρομικά ή στο φαξ. 2105565102