Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαρέων την 26/5/2015, ώρα 09:00DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Περί έγκρισης ή μη της κατάληψης χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου (για το έτος 2015) στο 55ο χιλμ.Κινέττας της Περιφέρειας Μεγάρων, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
  2. Περί έγκρισης τοπικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων Δήμου Μεγαρέων