Αιχμηρός και δριμύς ο τέως Δήμαρχος Γιάννης Μαρινάκης επανέρχεται στο θέμα της λήψης δανείου €6 εκατ. του Δήμου Ίωάννης Γιάννης ΜαρινάκηςΜεγαρέων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την οποία χαρακτηρίζει ως παράνομη, την δε σχετική συνεδρίαση ως παρωδία.

Ως παράνομη και ως παρωδία χαρακτηρίζει με επιστολή του ο κ. Μαρινάκης την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/8.
Όπως αναφέρει, αφενός δεν είχε παρέλθει δίμηνο από την προηγούμενη απορριπτική απόφαση ούτε είχαν προκύψει νέα στοιχεία, αφετέρου είχαν υπάρξει διεργασίες για την εξασφάλιση δύο ψήφων από μέλη της μειοψηφίας του σώματος.
Ο καταγγέλλων προχωράει το θέμα περισσότερο στοχεύοντας στο να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του ότι η απόφαση είναι παράνομη.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατερίνα Καστάνη-Πούλου, Μελέτης Λέλης και Νίκος Παπαπανούσης παρανόμως συμμετείχαν στη συγεκριμένη συνεδρίαση αφού τα ονόματά τους ή ονόματα συγγενών πρώτου βαθμού περιλαμβάνονται στην λίστα των δικαιούχων από τα χρήματα του δανείου.
Θα έπρεπε, υποστηρίζει ο κ. Μαρινάκης, να είχαν αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

Κατηγορεί επίσης τον Δήμαρχο Γρ. Σταμούλη για ψευδή επιχειρήματα.
Δεν ισχύει ο ισχυρισμός του (Σταμούλη) ότι  συγκεκριμένα έργα, όπως η ύδρευση της Κινέτας, ότι δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, ακόμα κι αν ο Δήμος τεθεί σε καθεστώς εξυγίανσης δεδομένου ότι δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκτελούμενα από άλλον φορέα και χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.
Μαρινάκης: «Ο κ. Σταμούλης έφτασε επίσης στο έσχατο σημείο συμπεριφοράς με την τρομοκράτηση των δημοτικών υπαλλήλων με το ψευδέστατο επιχείρημα της αδυναμίας πληρωμής και του κινδύνου απολύσεων σε περίπτωση που ο δήμος τεθεί σε καθεστώς οικονομικής εξυγίανσης. Όλα ψευδέστατα! Οι μόνοι που δεν κινδυνεύουν από μια τέτοια κατάσταση επιτήρησης είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι, τόσο του δήμου, όσο και των νομικών προσώπων κι αυτό γιατί στην κατάσταση επιτήρησης διασφαλίζονται πλήρως οι μισθοί των εργαζομένων, ενώ κανένας από αυτούς δεν κινδυνεύει ούτε με μετάταξη, αφού έχει γίνει πρόσφατα η αξιολόγηση και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κινητικότητας.
Με όπλο τον τρόμο ο κ. Σταμούλης έσυρε κυριολεκτικά τους υπαλλήλους του δήμου και τους μετέτρεψε σε πειθήνια όργανα του».

Τέλος ο κ. .Μαρινάκης δηλώνει ότι θα προσβάλλει την εγκυρότητα της απόφασης ενώπιον του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή του τέως Δημάρχου