Οι δικαιούχοι του  βάουτσερ τουρισμού μπορούν  να  εκπαιδευτούν για 80 ώρες στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο στην Π. VOUCHER_TOYRISMOYΓεωργακή 45 πάνω από τον ΟΑΕΔ, τηλέφωνο 2296023456 και εν συνεχεία να  εργαστούν στην  επιχείρηση η οποία θα τους προταθεί για 420 ώρες με τις εξής αμοιβές:
Για τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης 2458 ευρώ
Για τους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης 2248 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, ανεξάρτητα από το πού έχουν υποβάλλει την αίτηση τους, μπορούν να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα τους στο εκπαιδευτικό κέντρο της πόλης των Μεγάρων.