ΕΔΕΚΟΔΗΜΣε ενημερωτική ημερίδα, την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00, στο Στρατουδάκειο προσκαλεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. Δήμου Μεγαρέων με θέμα
«Επιχορήγηση και Οφέλη Επιχειρήσεων για Πρόσληψη Ανέργων Προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ του Δήμου Μεγαρέων»

Η ΕΔΕΚΟΔΗΜ πρόκειται να ενημερώσει τις επιχειρήσεις για την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις επιδότησής τους πλαίσιο του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ – ΤοπΕΚΟ», καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Μεγαρέων και έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Δικτύωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων».

Η επιχορήγηση καλύπτει ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους  των ανέργων του προγράμματος που θα προσληφθούν (375~450€ ανά μήνα για 25 ημέρες πλήρους απασχόλησης ανά μήνα και για διάρκεια τεσσάρων μηνών), ενώ στις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προλήψεις, προσφέρονται δυνατότητες και δωρεάν παροχές, ως ακολούθως:

  • Επιλογή υποψήφιου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
  • Δωρεάν συμμετοχή δύο (2) εργαζομένων της επιχείρησης στα σεμινάρια* για θέματα Οργάνωσης της AQS, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο www.aqs.gr (παροχή της AQS)
  • Δωρεάν Διάγνωση από εξειδικευμένους συμβούλους της AQS των προβλημάτων της επιχείρησής σας και προτάσεις Δράσεων Βελτίωσης. (παροχή της AQS)
  • Online συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους της AQS μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της AQS για διάστημα 12 μηνών μέσω online κωδικού (παροχή της AQS).
  • Συνεχής ενημέρωση των επιχειρήσεων για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορους φορείς.
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε προγράμματα ΟΑΕΔ για προσλήψεις ατόμων.
  • Σύμφωνα προνομιακής συνεργασίας με νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
  • Προβολή των επιχειρήσεων μέσω του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.edekodi-megara.gr.