Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 7/10/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση πρoϋπ/σμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2015.
 2. Αναμόρφωση προϋπ/σμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ  οικον. έτους 2015.
 3. Έγκριση απολογισμού εσόδων – δαπανών ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2014.
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του «Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών» της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ σχολικού έτους 2015-2016.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 48/2015 αποφάσεως Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωμάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους 2015-2016 των μαθητών του «Βυζαντείου Ωδείου» Δήμου Μεγαρέων και του παραρτήματός του στην Νέα Πέραμο.
 6. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2016.
 7. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπ/σμού εξόδων της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων για το οικον. έτος 2016.
 8. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015.
 9. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 10. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ιωακείμ Θεοδώρου.
 11. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μιχαήλ Καραγιάννη.
 12. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Μαυράκη – Καφούρου Ποθητής.
 13. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ρένας Ασλανίδου
 14.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου:                        «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου».
 15. Έγκριση του Δημοτικού Σ/λίου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. χρήσεως από 24/3/2014 – 23/4/2015, της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 24/3/2014 – 23/4/2015 και παράτασης της εκκαθάρισης έως την 30/6/2016.
 16. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για πολιτιστικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες του Δήμου