Με πλειοψηφία 19 ψήφων έναντι 8 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, 15/9, ενέκρινε τους όρους του δανείου €6 DANEIO_6_EKATεκατομμυρίων το οποίο διαπραγματεύεται ο Δήμος ώστε να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισμός του 2015. Το συγκεκριμένο δάνειο το, οποίο πρόκειται να συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να πληρωθούν πιστωτές του από τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και σε βάθος δεκαετίας. Η λήψη δανείου αποτελούσε, έως τις 26 Αυγούστου, τη μοναδική λύση να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισμός του 2015 ώστε να μπορεί πλέον ο Δήμος να διεκπεραιώνει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η δε απόφαση για το δάνειο απαιτούσε ενισχυμένη πλειοψηφία. Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και προς το παρόν βρίσκεται στο 4,34%. Ο χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια και η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση €550 χιλιάδες. Το δάνειο θα εκταμιεύεται σταδιακά και οι πληρωμές στους πιστωτές θα γίνονται σύμφωνα με ειδικό κατάλογο τον οποίο θα έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 26 Αυγούστου εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείτο πλέον ενισχυμένη πλειοψηφία για λήψη δανείων από τους ΟΤΑ. Αυτό το γεγονός υπήρξε η αφορμή στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο κ. Σταμούλης, Δήμαρχος Μεγαρέων, να δεχθεί βολές ότι παρά τις σχέσεις του με την απελθούσα κυβέρνηση δεν διέθετε το πολιτικό κριτήριο ώστε να αντιληφθεί ότι θα διδόταν πολιτική λύση για τους υπερχρεωμένους δήμους και ότι η «φασαρία» για το δάνειο ουσιαστικά είχε πέσει στο κενό. Από την πλευρά του ο κ. Σταμούλης είπε ότι δεν διέθετε ούτε μαντικές ούτε προφητικές ικανότητες.