Συνεδριάζει την 20/7/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση πρ/σμου δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΗΡΟΔΩΡΟΣ’’ οικονομικού έτους 2015.
  2. Περί τροποποίησης της 48/2015 αποφάσεως Δημοτικού Σ/λίου σε Σύσταση Τοπικής Κοινότητας Κινέττας Δήμου Μεγαρέων .
  3. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλαιού 7ου  Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
  4. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  5. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Ελ. Κατερινόπουλου.
  6. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Στ. Δημητροπούλου.
  7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 15/2015 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης κοπής ενός κυπαρισσιού στον οικογενειακό τάφο του Ι. Κικίδη.
  8. Τροποποίηση στα Ο.Τ. Γ263, Γ264 και Κ.Χ. 264Α του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Λουτρόπυργος του Δήμου Μεγαρέων για την ολοκλήρωση – συμπλήρωση παραπλεύρου δικτύου ΠΑΘΕ.
  9. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βαρέα.
  10. Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις πόλεις Μεγάρων και Νέας Περάμου