Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων την 13/5/2015, ώρα 20:30DHMOS_MEGAREWN

Ημερήσια διάταξη

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. “Ηρόδωρος” Οικονομικού έτους 2015.
  2. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων  Δ΄ Τριμήνου 2014.
  3. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους  μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης.
  4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού, ως Προέδρου του Β/θμιου Σ/λιου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015.
  5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
  6. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων