Συνεδρίασε χωρίς απαρτία η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαρέων την 24/8 με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για έσοδα-έξοδα του Δήμου οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη του προϋπολογισμού 2016». Με πενιχρή και ταυτόχρονα θλιβερή παρουσία 12 μελών από τα 50 της Επιτροπής, τα παρόντα μέλη κατέθεσαν σχετικές προτάσεις τις οποίες ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε ότι θα λάβει υπόψη αυτός και η διοίκηση κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού. Την εξαντλημένη κατάσταση του Δήμου Μεγαρέων περιέγραψε με ακρίβεια ο Δήμαρχος. Για το 2016 ο Δήμος αναμένει έσοδα ύψους €10 εκατομμυρίων τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για μισθοδοσία προσωπικού και ανελαστικά έξοδα. Από αυτά και μόνο τα στοιχεία συνάγεται ότι ο Δήμος Μεγαρέων δεν έχει την δυνατότητα να εκτελέσει κανένα έργο παρά μόνο να συμμετάσχει σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής ή η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους. Κατά τα λοιπά προτάσεις για δαπάνες, ορισμένες από τις οποίες ήταν βασισμένες στο πνεύμα της προ πτώχευσης εποχής έκαναν οι Βαγγέλης Δαλάκας για λογαριασμό της Κινέτας, Σπύρος Αιγινίτης για την Πάχη και το λιμάνι, εκπρόσωπος του Νέου Μελιού για την Αγία Τριάδα και πέριξ, ο Παναγιώτης Χαλόφτης για τα Μέγαρα, ο Γιώργος Νικολάου για την Νέα Πέραμο και το λιμάνι, Γιάννης Δρίτσας και Γιώργος Σχινάς για τον Εμπορικό Σύλλογο, Αντώνης Κατερινίτσας για την εθελοντική οργάνωση Κούρος. Για αοριστία των προτάσεων έγιναν και έλλειψη ρεαλιστικού πλαισίου έκανε ο Δημήτρης Χατζήνας εκπρόσωπος του σωματείου Καρ και Νίσσος.DED_24_AYGOYSTOY_0_550 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Μεγαρέων

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Μεγαρέων
Την συνεδρίαση παρακολούθησαν οι Αντιδήμαρχοι Κ. Καράμπελας και Ι. Πολυχρόνης. Επίσης ο Προεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γ. Μιχάλαρος

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δ. Μεγαρέων