Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016,  ώρα 18.00, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, ESPA_2014_20201ος Όροφος) θα λάβει χώρα ενημερωτική εκδήλωση για τις εξής νέες δράσεις του ΕΣΠΑ:

  • «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
  • «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
  • «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
  • «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού και επιστημονικού κόσμου της Δυτικής Αττικής για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των προγραμμάτων αυτών.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ