Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα της ΔΕΥΑ Μεγάρων ορίστηκε από τον

Ελευθέριος Κοσμόπουλος
Ελευθέριος Κοσμόπουλος

Δήμαρχο Γρηγόρη Σταμούλη ο Δημοτικός Σύμβουλος Λευτέρης Κοσμόπουλος.
Για την ακρίβεια επιφορτίζεται με την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση.

Η εν λόγω δημοτική εταιρεία από τότε που ιδρύθηκε, το 1994, αποτελεί έναν αμφιλεγόμενο φορέα του Δήμου τον οποίο όλες οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις κατηγορούσαν αλλά διατήρησαν σε λειτουργία όταν ανέλαβαν την διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων.
Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία παραμένει το ευέλικτο χέρι του Δήμου το οποίο προσφέρει βοήθεια όταν ο Δήμος, λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων αδυνατεί να αναλάβει δράση.

Τα προβλήματα της ΔΕΥΑΜ αναγνωρίζει και Δήμαρχος ο οποίος μαζί με τον ορισμό του κ. Κοσμόπουλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τα προβλήματα της ΔΕΥΑΜ βρίσκονται σε μία πολύ δύσκολη φάση και απαιτούνται πολύπλοκοι και λεπτοί χειρισμοί για την επίλυσή τους, καθώς και για την παραπέρα πορεία και το μέλλον της υπό εκκαθάριση επιχείρησης  ΔΕΥΑΜ.
Η τοποθέτηση του κ. Κοσμόπουλου Ελευθέριου σ’ αυτήν την θέση του οποίου οι ικανότητες και δυνατότητες είναι εγνωσμένες, αποσκοπεί στον συντονισμό των αναγκαίων δράσεων, που θα αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα συμφέροντα της επιχείρησης και κατά συνέπεια για το καλό των πολιτών του Δήμου».

Ο κ. Κοσμόπουλος παραμένει, από τον Νοέμβριο του 2014, Εντεταλμένος Σύμβουλος αρμόδιος σε θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας