10 εργάτες καθαριότητας και 5 οδηγούς των οχημάτων καθαριότητας πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Μεγαρέων Δήμος Μεγαρέωνγια χρονική διάρκεια 5 μηνών.
Η πρόσκληση ενδιαφερομένων, μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες δημοσιεύθηκε στο website του Δήμου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο το αργότερο έως και 5 Φεβρουαρίου.

Εδώ ολόκληρη η ανακοίνωση